ประกาศ

การแข่งขันแสตมป์แรลลี่ เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ สำหรับเด็กๆเท่านั้น!~お子様限定!立山黒部スタンプラリーについて

Elementary school students only
July 20 to August 31 (limited time)