ประกาศ

ประกาศปรับอัตราค่าโดยสารสืบเนื่องจากการปรับอัตราภาษีบริโภค(2019.10.1~)~消費税改定に伴う運賃変更について

เนื่องจากมีการปรับอัตราภาษีบริโภคใหม่ เราจะปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 เป็นต้นไป
กรุณาตรวจสอบอัตราค่าโดยสารใหม่ดังข้างล่างต่อไปนี้

消費税の改定により、2019年10月1日から運賃が変更になります。
下記の新しい運賃をご確認ください。