ประกาศ

นับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2020 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารไปกลับ~2020年4月10日より往復運賃が変更になります。

นับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2020 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารไปกลับ
กรุณาตรวจสอบอัตราค่าโดยสารใหม่ดังข้างล่างต่อไปนี้

2020年4月10日より往復運賃が変更になります。
下記の新しい運賃をご確認ください。