ประกาศ

ระบบการคมนาคมจากแต่ละเมืองไปยัง Tateyama Kurobe Alpine Route เปิดให้บริการอยู่ บ~各都市からの立山黒部アルペンルートへの交通機関は運行しています。

บริเวณเส้นสีแดงในแผนที่ด้านล่างไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้เนื่องจากผลกระทบของ พายุไต้ฝุ่น แต่สาหรับในส่วนอื่นยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ ท่านจึงสามารถเดินทางไป
Tateyama Kurobe Alpine Route ได้
JR Tateyama Kurobe Option Ticket หรือ Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass ก็สามารถใช้บริการได้เช่นกัน

〇各都市からの立山黒部アルペンルートへの交通機関は運行しています。

下記地図の赤いラインは台風の影響で通り抜けできません。(10月24日まで)
しかし他の区間は正常通り運行していますので、立山黒部アルペンルートはご旅行いただけます。
JR立山黒部オプションチケットやJRアルペン高山松本エリアパスもご利用いただけます。