ประกาศ

สะสมแสตมป์เพื่อคว้า เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ กัน!~スタンプを集めて、立山黒部を制覇しよう!

◎เรียนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นบุคคล

 

ท่านสามารถหยิบแผ่นพับนี้ที่เคาน์เตอร์ได้ในระหว่างที่ท่านซื้อตั๋ว!
FITガイド5種類

 

ท่านสามารถใช้แผ่นพับนี้ในการสะสมแสตมป์ได้.
補正KIMG0557

 

สะสมแสตมป์เพื่อคว้า เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ กัน!
補正KIMG0556

個人旅行の皆様へ
チケットを購入すると窓口でこちらのパンフレットがもらえます!
このパンフレットはスタンプラリーができるようになっています。
スタンプを集めて、立山黒部を制覇しよう!