ประกาศ

โองิซาวะ-นากาโน่、โองิซาวะ-ชินจูกุ  ข้อมูลการเดินรถของรถบัสเฉพาะกิจ ~ 扇沢-長野、扇沢-新宿 臨時バス運行のご案内

สำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการรถ เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ ซึ่งวิ่งจาก โองิซาวะ ถึง นากาโน่ เพื่อเดินทางไปยัง ชินจูกุ
ข้อมูลการเดินรถของรถบัสเฉพาะกิจ

 

◎โองิซาวะ → นากาโน่
※วันเดินรถ 7/9-8/28
โองิซาวะ  ออกจาก18:05 → นากาโน่  ถึง19:50

Click Here

 

◎โองิซาวะ → ชินจูกุ
※วันเดินรถ 7/16-9/25、10/1,7,8,9,14,15,21,22,28,29,11/3,4,5
โองิซาวะ  ออกจาก16:10 → ชินจูกุ  ถึง21:11

Click Here(Japanese only)

 

 

アルペンルートの扇沢から長野、新宿へ行くお客様へ臨時バス運行のご案内です。

◎扇沢 → 長野
※運行日 7/9-8/28
扇沢 18:05出発 → 長野 19:50到着
こちらをクリック

◎扇沢 → 新宿
※運行日 7/16-9/25、10/1,7,8,9,14,15,21,22,28,29,11/3,4,5
扇沢 16:10 → 新宿西口 21:11 到着
こちらをクリック