เส้นทางทาเทยามะคุโรเบะ อัลไพน์

ยานพาหนะในเส้นทางทาเทยามะคุโรเบะ อัลไพน์

2

ยาวที่สุดในญี่ปุ่น 'กระเช้าลอยฟ้าทาเทยามะ'

กระเช้าลอยฟ้าทาเทยามะมีความยาวทั้งหมด  1,700 เมตร และสูง 500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จึงถือว่าเป็นกระเช้าลอยฟ้ายาวที่สุดในญี่ปุ่นที่ ไม่ใช้ตอม่อเลยสักเสาค่ะ เป็นจุดชมวิวเคลื่อนที่ ซึ่งจะให้คุณได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขา ทาเทยามะ ทะเลสาบคุโรเบะสีเขียวมรกตและอื่นๆ  ถ้าได้นั่งแล้วคุณจะต้องส่งเสียงร้องด้วยความ ดีใจแน่นอนค่ะ

[การเดินทาง] เส้นทางที่ให้บริการ (ความสูงจากระดับน้ำทะเล) : ไดคังโบ (2,316 เมตร) - คุโรเบะไดระ (1,828 เมตร) : เวลาที่ใช้ 7 นาที[URL] https://www.alpen-route.com/th/transport_new/modes.html

1

Tateyama Tunnel Trolleybus

Tateyama Tunnel rolleybus เป็นทางรถไฟ ที่อยู่บน 'จุดสูงสุดของญี่ปุ่น' การวิ่งรถด้วยไฟฟ้า แทนเชื้อเพลิงน้ำมันนี้ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย รถบัสขาเข้ากับขาออกจะสวนกันบริเวณใต้ยอดเขา อันเป็นจุดกึ่งกลางของอุโมงค์ ฉะนั้นทุกคนอย่าลืม โบกมือกันด้วยนะคะ

[การเดินทาง] เส้นทางที่ให้บริการ (ความสูงจากระดับน้ำทะเล) : มุโรโด (2,450 เมตร) - ไดคังโบ (2,316 เมตร) : เวลาที่ใช้ 10 นาที[URL] https://www.alpen-route.com/th/transport_new/modes.html

3

ทาเทยามะเคเบิลคาร์

เคเบิลคาร์ 2 คันที่ลาดเอียงเฉลี่ย 24 องศาและ ขึ้นลงด้วยระบบสายเคเบิล บนตัวรถยังมี ภาพวาดน่ารักๆ ของนกสายฟ้า พืชบนภูเขาสูง  และอื่นๆ อีกมากมาย

[การเดินทาง] เส้นทางที่ให้บริการ (ความสูงจากระดับน้ำทะเล) : สถานีทาเทยามะ (475 เมตร) - บิโจไดระ (977 เมตร) : เวลาที่ใช้ 7 นาที[URL] https://www.alpen-route.com/th/transport_new/modes.html