โทยามะ

เอ็ตชูยัตสึโอที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแบบดั้งเดิม

1

ถนนซุวามาจิ

มีอาคารบ้านเรือนที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแบบ ดั้งเดิมและได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยถนนขึ้นชื่อ ของญี่ปุ่น ที่นี่เรียงรายไปด้วยสถาปัตยกรรมอันมี เอกลักษณ์โดดเด่นตรงกระเบื้องหลังคาที่สวยงาม ประตูระแนง และกำแพงสีขาว คุณจึงจะสัมผัสกับ บรรยากาศเชิงประวัติศาสตร์ได้ที่นี่ค่ะ

[การเดินทาง] ลงรถไฟที่สถานี JR เอ็ตชูยัตสึโอ แล้วนั่งรถคอมมูนิตี้บัส ประมาณ 10 นาทีลงที่ป้าย 'หน้าสวนสาธารณะ (โคเอ็นมาเอะ)'[URL]https://www.toyamashi-kankoukyoukai.jp/en/?tid=201253

2

เคจูฉะ

คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์กระดาษญี่ปุ่นทำมือ ของกระดาษญี่ปุ่นยาโอซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นศิลป หัตถกรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นได้ค่ะ อาคารนิทรรศการ สินค้าแปรรูปที่ทำจากกระดาษญี่ปุ่นนี้จะวางจำหน่าย กระดาษญี่ปุ่นแบบเฉพาะของที่นี่และผลิตภัณฑ์ จากกระดาษญี่ปุ่นอีกด้วย

[การเดินทาง] ลงรถไฟที่สถานี JR เอ็ตชูยัตสึโอ 
จากนั้นนั่งรถคอมมูนิตี้บัสประมาณ 7 นาทีลงที่ป้าย

3

งานโอบ้งสไตล์โอวาระ

'เอ็ตชูโอวาระ' มีประวัติศาสตร์เกือบ 300 ปี โดยเพลงและระบำนั้นเต็มไปด้วยการพรรณา ความรู้สึก มีความสละสลวย และมีเสน่ห์อยู่ใน น้ำเสียงอันโศกเศร้า นอกจากงานเทศกาลวันจริง ในวันที่ 1 - 3 กันยายน เราขอแนะนำให้มาคืนก่อน หน้างานเทศกาลในวันที่ 20 - 30 สิงหาคมด้วยค่ะ

[การเดินทาง] ลงรถไฟที่สถานี JR เอ็ตชูยัตสึโอ แล้วนั่งรถคอมมูนิตี้บัสประมาณ 10 นาที [URL]https://foreign.info-toyama.com/th/event/?event_id=36&ret_list_p=1