ที่ราบโทยาม่าและทะเลญี่ปุ่นที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลหมอกอันเงียบสงบ เมื่อนึกถึงชัวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเบื้องล่าง ทำให้สัมผัสได้ถึงความต่างกันอย่างชัดเจนของอีกโลกหนึ่งซึ่งอยู่บนเมฆ สร้างความประทับใจต่อทาเตยามะอย่างไม่มีที่สิ้นสุด