ฟันฝ่ากับความโหดร้ายของธรรมชาติของที่ราบบิโจไดระไปพร้อมๆกับท้องฟ้าสีฟ้าใสและใบไม้ที่อุดมไปด้วยสีเขียวของเหล่าต้นไม้ใหญ่ ดื่มด่ำกับผืนป่าพร้อมกับสัมผัสความเป็นอยู่ของสัตว์ต่างๆท่ามกลางแสงอาทิตย์อันอ่อนโยนที่สอดส่องลงมา