น้ำตกโชเม็งทีไหล่ตกลงมาจากความสูง 130 เมตรจากจิโกกุดานิ ต้นน้ำอยู่ที่จิโกกุดานิ ปลายน้ำอยู่ที่น้ำตกโชเมียว จากตำนานที่ว่าความเจ็บปวดของผู้คนที่เสียชีวิตที่จิโกกุดานิจะถูกปลอดปล่อยในที่แห่งนี้ จึงทำให้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "น้ำตกแห่งการชำระบาป"