ในโลกเบื้องล่างที่ดอกซากุระบานสะพรั่งในเดือนเมษายน ที่ทาเตยามะ ยังถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว แต่ทว่าการก้าวย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิก็ใกล้ทาเตยามะเข้ามา ชีวิตใหม่ของต้นไม้เริ่มผลิหน่อออกมา