ตารางเวลาเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

※นี่คือข้อมูลของปี 2016

ตารางเวลาจากทางฝั่งจังหวัดโทยาม่า และตารางเวลาจากทางฝั่งนากาโน่ ช่วงเวลาในการเปิดเส้นทางบางส่วนหรือตารางเวลาในช่วงฤดูหนาวก็มีอยู่ด้วย