Kurobedaira

Daikanbo

Murodo

Daikanbo

Daikanbo

Murodo

Syomyo Falls

Kurobe Dam

Daikanbo

Murodo