Daikanbo

Kurobedaira

Murodo

Daikanbo

Murodo

Murodo

Kurobe Dam

Murodo

Kurobe Dam

Murodo