Daikanbo

Murodo

Bijodaira

Syomyo Falls

Kurobedaira

Bijodaira

Kurobe Dam

Kurobe Dam

Daikanbo

Kurobedaira