Murodo

Daikanbo

Murodo

Murodo

Kurobe Dam

Murodo

Kurobe Dam

Murodo

Midagahara

Daikanbo