Kurobedaira

Daikanbo

Murodo

Midagahara

Daikanbo

Kurobedaira

Kurobe Dam

Tengudaira

Kurobedaira

Murodo