Murodo

Midagahara

Syomyo Falls

Midagahara

Midagahara

Kurobedaira

Daikanbo

Kurobe Dam

Midagahara

Murodo