Timetable (6/17~)

Nagano, Shinano OmachiOgizawa

Local Bus, Express Bus
NaganoDeparts Shinano OmachiArrivesDeparts Omachi Onsenkyo (hot springs)ArrivesDeparts Hinatayama KogenArrivesDeparts OgizawaArrives
         
         
         
         
         
         
5:35 5:48 5:51 6:15
         
         
6:15 6:28 6:31 6:55
         
         
7:10 7:23 7:26 7:50
         
         
8:00 8:13 8:16 8:40
8:30 8:43 8:46 9:10
         
         
         
  9:00 9:13 9:16 9:40
8:15 9:25 9:35 降く 9:38 10:00
9:00 10:10 10:20 降く 10:23 10:45
         
10:30 10:43 10:46 11:10
         
11:15 11:28 11:31 11:55
10:30 11:40 11:50 降く 11:53 12:15
         
NaganoDeparts Shinano OmachiArrivesDeparts Omachi Onsenkyo (hot springs)ArrivesDeparts Hinatayama KogenArrivesDeparts OgizawaArrives
         
12:20 12:33 12:36 13:00
13:20 13:33 13:36 14:00
         
         
13:50 14:03 14:06 14:30
14:20 14:33 14:36 15:00
         
         
         
14:05 15:15 15:25 降く 15:28 15:50
15:10 15:23 15:26 15:50
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

OgizawaKurobe Dam

Kanden Tunnel Electric Bus
Ogizawa
Departs
Kurobe Dam
Arrives
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
8:30 8:46
   
   
9:00 9:16
9:30 9:46
   
10:00 10:16
10:30 10:46
   
   
11:00 11:16
11:30 11:46
   
   
12:30 12:46
13:00 13:16
Ogizawa
Departs
Kurobe Dam
Arrives
   
13:30 13:46
14:00 14:16
   
   
14:30 14:46
15:00 15:16
   
   
   
   
15:30 15:46
16:00 16:16
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

KurobekoKurobedaira

Kurobe Cable Car
KurobekoDeparts KurobedairaArrives
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
9:10 9:15
   
9:30 9:35
9:50 9:55
10:10 10:15
10:30 10:35
10:50 10:55
11:10 11:15
   
11:30 11:35
12:00 12:05
12:20 12:25
12:40 12:45
13:00 13:05
13:20 13:25
13:40 13:45
KurobekoDeparts KurobedairaArrives
14:00 14:05
14:20 14:25
14:40 14:45
   
15:00 15:05
15:20 15:25
15:40 15:45
   
   
16:00 16:05
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

KurobedairaDaikanbo

Tateyama Ropeway
KurobedairaDeparts DaikanboArrives
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
9:30 9:37
   
9:50 9:57
10:10 10:17
10:30 10:37
10:50 10:57
11:10 11:17
11:30 11:37
   
11:50 11:57
12:20 12:27
12:40 12:47
13:00 13:07
13:20 13:27
13:40 13:47
14:00 14:07
KurobedairaDeparts DaikanboArrives
14:20 14:27
14:40 14:47
15:00 15:07
   
   
15:30 15:37
15:50 15:57
   
   
16:15 16:22
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

DaikanboMurodo

Tateyama Tunnel Trolley Bus
DaikanboDeparts MurodoArrives
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
9:45 9:55
   
10:15 10:25
   
10:45 10:55
11:15 11:25
   
11:45 11:55
   
12:15 12:25
   
13:00 13:10
13:15 13:25
13:45 13:55
   
14:15 14:25
DaikanboDeparts MurodoArrives
14:45 14:55
   
15:15 15:25
   
15:30 15:40
15:45 15:55
16:00 16:10
   
   
16:30 16:40
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

MurodoBijodaira

Tateyama Highland Bus
Murodo
Departs
Tengudaira
ArrivesDeparts
Midagahara
ArrivesDeparts
Bijodaira
Arrives
       
       
       
       
       
       
       
       
8:40 8:45 8:55 9:30
       
9:40 9:45 9:55 10:30
       
       
       
       
10:40 10:45 10:55 11:30
       
11:40 11:45 11:55 12:30
       
       
       
       
12:40 12:45 12:55 13:30
13:20 13:25 13:35 14:10
       
14:00 14:05 14:15 14:50
       
14:40 14:45 14:55 15:30
       
Murodo
Departs
Tengudaira
ArrivesDeparts
Midagahara
ArrivesDeparts
Bijodaira
Arrives
15:20 15:25 15:35 16:10
       
16:00 16:05 16:15 16:50
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

BijodairaTateyama Station

Tateyama Cable Car
BijodairaDeparts Tateyama StationArrives
   
   
   
   
   
   
   
9:20 9:27
9:40 9:47
10:00 10:07
10:20 10:27
10:40 10:47
   
11:00 11:07
11:20 11:27
11:40 11:47
   
12:20 12:27
12:40 12:47
   
13:00 13:07
13:20 13:27
13:40 13:47
14:00 14:07
14:20 14:27
14:40 14:47
15:00 15:07
15:20 15:27
15:40 15:47
BijodairaDeparts Tateyama StationArrives
16:00 16:07
16:20 16:27
16:40 16:47
17:00 17:07
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

TateyamaDentetsu Toyama

Toyama Chiho Railroad
Tateyama StationDeparts TeradaArrives Dentetsu ToyamaArrives
     
     
     
     
7:45 8:36 8:56
8:15 8:59 9:21
8:21 9:09 9:31
8:51 9:39 9:57
9:23 10:07 10:26
9:50 10:41 11:01
9:51 10:35 10:56
10:45 11:29 11:48
10:46 11:30 11:52
11:14 12:00 12:20
11:31 12:17 12:38
12:05 12:49 13:11
12:30 13:14 13:34
12:45 13:29 13:50
13:33 14:20 14:38
13:39 14:24 14:48
14:07 14:51 15:15
     
(AP1)平 14:26 14:59
     
(AP1)休 14:38 15:12
     
(TY4)平 14:56 15:31 15:45
     
(TY2)休 15:05 15:40 15:54
Tateyama StationDeparts TeradaArrives Dentetsu ToyamaArrives
15:17 16:09 16:27
15:27 16:12 16:29
     
(TY6)平 15:51 16:26 16:40
     
(TY4)休 15:56 16:31 16:45
16:17 17:07 17:27
16:23 17:07 17:25
     
(TY6)休 16:50 17:25 17:40
17:30 18:14 18:35
17:30 18:17 18:40
18:26 19:11 19:31
18:27 19:11 19:32
19:22 20:05 20:24
19:24 20:08 20:31
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Service on Everydays
Service on 平… Weekdays
Service on Saturdays, Sundays & Holidays・Transferred Holidays
Service on 4/18・25・26
5/2~5
7/23~31
8/1~15
9/19~21
10/3・10
Service on 4/15~5/31
7/11~8/31
Saturdays, Sundays & Holidays 9/1~11/3
Service on 4/15~11/3
Service on 4/15~10/18
Service on 4/18、25、5/2~5、7/23・24、8/8~10、8/13,14、9/19~21、10/10
Service on 4/18・19・25・26、5/2~5
Saturdays, Sundays & Holidays 7/23~8/23
8/13・14
Saturdays, Sundays & Holidays 9/19~10/11
Service on 4/15~8/23
Service on Saturdays, Sundays & Holidays 7/23~8/23
8/13~14
Service on ~11/10
After that, direct service from Murodo to Bijodaira
Service on Saturdays, Sundays & Holidays 4/18・19・25・26、5/2~5、7/23~8/23、9/19~10/11
Service on 11/04~11/10
Service on 平… Weekdays
(TY1) Tateyama No.1 Express
Service on Saturdays, Sundays & Holidays
(TY1) Tateyama No.1 Express
Service on 平… Weekdays
(TY2) Tateyama No.2 Express
Service on Saturdays, Sundays & Holidays
(TY2) Tateyama No.2 Express
Service on 平… Weekdays
(TY3) Tateyama No.3 Express
Service on Saturdays, Sundays & Holidays
(TY3) Tateyama No.3 Express
Service on 平… Weekdays
(TY4) Tateyama No.4 Express
Service on Saturdays, Sundays & Holidays
(TY4) Tateyama No.4 Express
Service on 平… Weekdays
(TY5) Tateyama No.5 Express
Service on Saturdays, Sundays & Holidays
(TY5) Tateyama No.5 Express
Service on 平… Weekdays
(TY6) Tateyama No.6 Express
Service on Saturdays, Sundays & Holidays
(TY6) Tateyama No.6 Express
Service on 平… Weekdays
(AP1) Alpen No.1
Service on Saturdays, Sundays & Holidays
(AP1) Alpen No.1
Service on 平… Weekdays
(AP2) Alpen No.2
Service on Saturdays, Sundays & Holidays
(AP2) Alpen No.2
Service on 平… Weekdays
(AP4) Alpen No.4
Service on Saturdays, Sundays & Holidays
(AP4) Alpen No.4