ประกาศ

ข้อมูลใบไม้เปลี่ยนสี เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ ปี 2018 ~2018紅葉情報~

[30 เดือนตุลาคม]
Temperature at Murodo -5℃ (as of  7 :00)Murodo ; Taken on Oct 26

Bijyodaira ; Taken on Oct 26

Shomyo fall ; Taken on Oct 26

Bijyodaira : Taken on Oct 19

Kobo : Taken on Oct 19

Midagahara : Taken on Sep 28

Murodo : Taken on Sep 28

Daikanbo : Taken on Sep 28

Kurobe daira : Taken on Sep 28


Tengu daira : Taken on Sep 21

Kurobe daira : Taken on Sep 20

Midagahara : Taken on Sep 20

Tengudaira : Taken on Sep 13

Murodo ; Taken on Sep 13

Tengudaira : Taken on Sep 7

Murodo ; Taken on Sep 7

 

<มนต์เสน่ห์แห่งใบไม้เปลี่ยนสีบนเส้นทางทาเทยามะ คุโรเบะ อัลไพน์>

立山黒部紅葉

1. สามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีได้เป็นเวลานาน!
ด้วยระดับความสูงที่แตกต่างกัน จึงสามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีได้จากจุดใดจุดหนึ่งตลอดเส้นทาง ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงปลายเดือนตุลาคม

2. เพลิดเพลินกับ “ซันดังโคโย” ทัศนียภาพใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมกับหิมะแรก
ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี หากอุณหภูมิลดต่ำลง ก็อาจมีหิมะตกได้ จึงมีโอกาสที่จะเห็นทั้งใบไม้เปลี่ยนสีและหิมะพร้อมกัน
หากโชคดีก็อาจได้พบกับ “ซันดังโคโย” ทัศนียภาพที่แต่งแต้มด้วยสีสันทั้งสาม ได้แก่ “สีขาว” ของหิมะตามแนวสันเขา “สีแดง” ของใบไม้เปลี่ยนสี และ “สีเขียว” ของแมกไม้ตามแนวเชิงเขา

3. ชมทัศนียภาพหิมะได้ในเดือนพฤศจิกายน!
โดยเฉลี่ยแล้ว หิมะที่นี่จะเริ่มตกในช่วงต้นเดือนตุลาคม ซึ่งบางปีก็อาจเริ่มตกตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน แต่โดยทั่วไปหิมะดังกล่าวจะละลายหายไปภายใน 2-3 วัน
สำหรับ “เนะยูกิ” หรือหิมะที่ตกแล้วจะยังคงอยู่ไปจนถึงฤดูใบไม้ผลินั้น โดยเฉลี่ยจะตกในช่วงต้นถึงกลางเดือนพฤศจิกายน

<立山黒部アルペンルート紅葉の魅力>

1.長い期間、見ることができる!
標高差があるので、9月下旬から10月下旬の間であればどこかで紅葉を見ることができます。

3.新雪と紅葉が同時に見ることができる絶景「三段紅葉(さんだんこうよう)」
紅葉の時期は気温が下がると雪が降ることもあるので、紅葉と新雪を同時に見られることもあります。
運が良ければ、山の稜線に積もった新雪の「白」、紅葉の「赤」、麓の木々の「緑」の三色に彩られる「三段紅葉」が見られます。

2.雪景色を見るには11月!
早ければ9月下旬、例年10月上旬に新雪が降りますが、たいていは2、3日の間に溶けてしまいます。
降り積もった雪が春まで溶けずにそのまま残る「根雪(ねゆき)」になるのは例年、11月上旬~中旬です。