ตารางเวลา

2023ตารางเวลาเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

ตารางเวลาจากทางฝั่งจังหวัดโทยาม่า และตารางเวลาจากทางฝั่งนากาโน่ ช่วงเวลาในการเปิดเส้นทางบางส่วนหรือตารางเวลาในช่วงฤดูหนาวก็มีอยู่ด้วย

【สถานีเด็นเทสึโทยาม่า・ทาเตยามะ ออกเดินทางจาก】ตารางเวลาเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2023

【โองิซาวะ・ชินาโน่ โอมัตจิ・นากาโน่ ทางออกตะวันออก ออกเดินทางจาก】ตารางเวลาเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน ถึง วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2023

【สถานีเด็นเทสึโทยาม่า・ทาเตยามะ ออกเดินทางจาก】ตารางเวลาเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2023

【โองิซาวะ・ชินาโน่ โอมัตจิ・นากาโน่ ทางออกตะวันออก ออกเดินทางจาก】ตารางเวลาเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2023

ตารางเวลารถบัสด่วนพิเศษ (สถานี Nagano ทางออกทิศตะวันออก – โองิซาวะ)

*คุณจะเข้าสู่เว็บไซต์ทางการของ Alpico Kotsu

ตารางเวลารถบัสประจำทาง (ชินาโนะ โอมาจิ – โองิซาวะ)

*คุณจะเข้าสู่เว็บไซต์ทางการของ Alpico Kotsu