ตารางเวลา

2024ตารางเวลาเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

ตารางเวลาจากทางฝั่งจังหวัดโทยาม่า และตารางเวลาจากทางฝั่งนากาโน่ ช่วงเวลาในการเปิดเส้นทางบางส่วนหรือตารางเวลาในช่วงฤดูหนาวก็มีอยู่ด้วย

【สถานีเด็นเทสึโทยาม่า・ทาเตยามะ ออกเดินทางจาก】ตารางเวลาเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

15 เมษายน ถึง 4 พฤศจิกายน 2024

【ทาเตยามะ ออกเดินทางจาก】ตารางเวลาเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

5 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2024

【โองิซาวะ・ชินาโน่ โอมัตจิ・นากาโน่ ทางออกตะวันออก ออกเดินทางจาก】ตารางเวลาเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

15 เมษายน ถึง 4 พฤศจิกายน 2024

【จาก โอกิซาวะ】ตารางเวลาเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

5 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2024

ตารางเวลารถบัสด่วนพิเศษ (สถานี Nagano ทางออกทิศตะวันออก – โองิซาวะ)

*คุณจะเข้าสู่เว็บไซต์ทางการของ Alpico Kotsu

ตารางเวลารถบัสประจำทาง (ชินาโนะ โอมาจิ – โองิซาวะ)

*คุณจะเข้าสู่เว็บไซต์ทางการของ Alpico Kotsu