ตารางเวลา

2023ตารางเวลาเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

ตารางเวลาจากทางฝั่งจังหวัดโทยาม่า และตารางเวลาจากทางฝั่งนากาโน่ ช่วงเวลาในการเปิดเส้นทางบางส่วนหรือตารางเวลาในช่วงฤดูหนาวก็มีอยู่ด้วย