อธิบายเกี่ยวกับแต่ละหน่วยการขนส่ง

ระบบขนส่งคมนาคมทุกประเภท(ที่ยกเว้นเครื่องบินโดยสาร)จะวิ่งไปบนเส้นทางที่ได้กำหนดไว้ เรามั่นใจว่าความหลายหลากบนเส้นทางท่องเที่ยวที่ขอแนะนำคุณให้ใช้บริการนี้ จะนำความพึงใจและความเพลิดเพลินสนองความต้องการของคุณตลอดช่วงระยะเวลาที่เดินทาง
โปรดระวังเรื่องบริการรับส่งอาจถูกระงับชั่วคราวหรือล่าช้าเนื่องจากสถาพอากาศหรือรถวิ่งไม่ได้ โดยเฉพาะการบริการของรถบัสที่ราบสูงอาจถูกระงับการวิ่งชั่วคราว ในเดือนพฤศจิกายนกรณีที่หิมะตกหนัก
ช่วงระหว่างฤดูกาลท่องเที่ยวตารางเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นบางครั้ง โปรดปฏิบัติตามเวลาที่เหมาะสมในกรณีดังกล่าว

routemap

เคเบิลคาร์ทาเตยามะ (สถานี ทาเตยามะ – ที่ราบบิโจไดระ)

เป็นทางวิ่งเส้นทางเดียว ที่ความสูงระดับ 500 เมตร ความลาดชันโดยเฉลี่ย 24 องศา และข้างทางมีกองหินลักษณะพิเศษชื่อ “ไซโมคุ-อิชิ”(ไม้กลายเป็นหิน) จะมองเห็นได้จากในเคเบิลคาร์

ใช้เวลา 7 นาที
ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร
ความต่างระดับระหว่างสถานี 502 เมตร

รถบัสที่ราบสูงทาเตยามะ (ที่ราบบิโจไดระ – ทุ่งมิดางะฮาระ – มูโรโด)

คุณจะต้องประทับใจและหลงใหลในทัศนียภาพจากการเดินทางต่างระดับ ตั้งแต่ฐานเขาถึงเขาด้านบนสุด โดยผ่านทิวเขาสูง 1500 เมตร,ต้นไม้ขนาดใหญ่ในป่าที่ราบสูง และแนวทิวเขาทุกที่ของที่นี่ล้วนเป็นเส้นทางมีชื่อด้านภูมิประเทศทั้งสิ้น

ใช้เวลา 50นาที
ระยะทาง 23 กิโลเมตร
ความต่างระดับระหว่างสถานี 1473 เมตร

รถบัสไฟฟ้าลอดอุโมงค์ทาเตยามะ (มูโรโด – ไดกันโบ)

ป็นรถบัสไฟฟ้า(รถราง)ลอดอุโมงค์ของญี่ปุ่น ด้วยระดับความสูง 2450 เมตร รถบัสนี้จะวิ่งลอดในอุโมงค์ที่เย็นจับขั้วหัวใจ ของเขาทาเตยามะ(ความสูง 3015 เมตร) โดยใช้พลังกระแสไฟฟ้าเป็นแรงขับเคลื่อนดังนั้นจึงปราศจากควันและปลอดมลภาวะ

ใช้เวลา 10นาที
ระยะทาง 3.7 กิโลเมตร
ความต่างระดับระหว่างสถานี 134 เมตร

ทาเตยามะ กระเช้าไฟฟ้า (ไดกันโบ – ที่ราบคุโรเบะไดระ)

กระเช้าไฟฟ้าที่นี่นับว่ามีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นพิเศษมากในโลก เพราะในญี่ปุ่นมีเพียงที่นี่เท่านั้นที่ไม่มีเสากลางสำหรับพยุงสายเคเบิล ซึ่งดูแล้วเหมือนจะเป็น “หอดูดาวเคลื่อนที่”ที่ทำให้สามารถเห็นภาพทิวทัศน์ทางธรรมชาติได้เป็นมุมกว้างรอบด้าน

ใช้เวลา 7นาที
ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร
ความต่างระดับระหว่างสถานี 488 เมตร

เคเบิลคาร์คุโรเบะ (ที่ราบคุโรเบะไดระ – ทะเลสาบคุโรเบะ)

นี่คือเคเบิลคาร์ใต้ดินเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ช่วยไม่ให้ต้องได้รับผลกระทบใด ๆ ในช่วงหิมะตก

ใช้เวลา 5นาที
ระยะทาง 0.8 กิโลเมตร
ความต่างระดับระหว่างสถานี 373 เมตร

รถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น (เขื่อนคุโรเบะ – สถานีโองิซาวะ)

ถบัสไฟฟ้าในอุโมงค์นี้ เป็นรถที่วิ่งมาตั้งแต่ช่วงกำลังมีการสร้างและขนถ่ายวัตถุดิบที่จำเป็นในการสร้างเขื่อนคุโรเบะในสมัยนั้น รถบัสไฟฟ้านี้จะลอดพรมแดนระหว่างจังหวัดโทยาม่ากับจังหวัดนากาโน่ ที่นับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ยากต่อการเข้าไปถึง ก่อนหน้าที่จะมีการสร้างเขื่อนคุโรเบะ

ใช้เวลา 16นาที
ระยะทาง 6.1 กิโลเมตร
ความต่างระดับระหว่างสถานี 37 เมตร

การทางรถไฟจิโฮโทยาม่า (สถานีโทยาม่า – สถานี ทาเตยามะ, อุนาซึกิ-องเซ็น(น้ำพุร้อน))

การเดินทางโดยรถไฟจากสถานีโทยาม่า ไปทาเตยามะและอุนาซึกิ-องเซ็น(น้ำพุร้อน)นั้น จะได้ชมลักษณะภูมิประเทศของการเกษตรในชนบท รวมทั้งทัศนียภาพความงดงามและยิ่งใหญ่ของทิวเขาทาเตยามะที่สามารถมองเห็นได้จากรถไฟ

ใช้เวลา 60นาที
ระยะทาง 34 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง ( สถานีโองิซาวะ ชินาโน่ โอมัตจิ )

นี่คือรถบัสประจำท้องถิ่นที่แล่นระหว่างชินาโน่ โอมัตจิ และโองิซาวะ รถบัสนี้ยังบริการไปสู่ โอมัตจิ-องเซ็น(น้ำพุร้อน)ด้วย

ใช้เวลา 40นาที
ระยะทาง 18 กิโลเมตร

รถบัสด่วนพิเศษ (Ogizawa-Nagano)

รถบัสด่วนพิเศษให้บริการระหว่าง Nagano และ Ogizawa สำหรับ Nagano จะเชื่อมกับโฮคุริคุชินคันเซ็น ทำให้สามารถเดินทางจาก Tokyo ได้สะดวก

ใช้เวลา 100 นาที
ระยะทาง 61 กิโลเมตร

รถบัสโชเมียว (สถานี ทาเตยามะ – น้ำตกโชเมียว)

รถบัสไปยังน้ำตกโชเมียวสามารถโดยสารได้จากสถานีทาเตยามะ จากป้ายจอดรถบัสไปจุดชมวิวใช้เวลาเดินประมาณ 20 นาที และที่จุดชมวิวนี้คุณจะมองเห็นพลังของน้ำตก( สูง 350 เมตร)ได้อย่างใกล้ชิด

ใช้เวลา 20นาที
ระยะทาง 7.1 กิโลเมตร

“กาลุเบะ”เรือท่องเที่ยวทะเลสาบคุโรเบะ

ใช้เวลา 30นาที
ระยะทาง 7.1 กิโลเมตร