การเดินทางในเส้นทางแอลป์

* รวมเวลาที่ใช้ทั้งหมด เป็นเวลาโดยเฉลี่ยกรณีไปเช้าเย็นกลับ

เที่ยวเดียว

①สถานี ทาเตยามะ→โองิซาวะ 6~8ชั่วโมง
(แวะรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง)

โปรแกรมเส้นทางแอลป์ทั้งหมดเป็นคอร์ส 1 วัน เป็นคอร์สเดินทางทะลุออกจากด้านโทยาม่าไปยังด้านนากาโน่

สถานีทาเตยามะที่ราบบิโจไดระ ให้เลือกเดินเล่น)(ให้เลือก:ลงรถที่ ทุ่งมิดางะฮาระเดินเล่น)มูโรโด (รับประทานอาหารกลางวัน, เดินเล่น, สัมผัสประสบการณ์ เดินเล่นกลางกำแพงหิมะในช่วง กลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนมิถุนายน)ไดกันโบที่ราบคุโรเบะไดระทะเลสาบคุโรเบะ – (ทัศนศึกษาเขื่อน) – เขื่อนคุโรเบะสถานีโองิซาวะ


②โองิซาวะ→ สถานี ทาเตยามะ / 6~8ชั่วโมง
(แวะรับ ประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง)

เส้นทางตรงกันข้ามกับข้างบน เป็นคอร์ส 1 วัน เป็นคอร์สเดินทางทะลุออกจากด้านนากาโน่ไปยังด้านโทยาม่า

สถานีโองิซาวะเขื่อนคุโรเบะ- เขื่อนคุโรเบะ – ทะเลสาบคุโรเบะที่ราบคุโรเบะไดระไดกันโบมูโรโด (รับประทานอาหารกลางวัน, เดินเล่น, สัมผัสประสบการณ์ เดินเล่นกลางกำแพงหิมะในช่วง กลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนมิถุนายน)(ให้เลือก:: ลงรถที่ ทุ่งมิดางะฮาระ, เดินเล่น)ที่ราบบิโจไดระ(ให้เลือก เดินเล่น ) สถานีทาเตยามะ

ไปกลับ

③สถานี ทาเตยามะ เขื่อนคุโรเบะ / 8~9ชั่วโมง
(แวะรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง)

เป็นเส้นทางไปกลับจากทางด้านโทยาม่าผ่านจุดท่องเที่ยวที่สำคัญที่มูโรโด ต่าง ๆ จนถึงเขื่อนคุโรเบะ ถ้าไม่ไปถึงเขื่อนคุโรเบะ ไปถึงแค่ มูโรโด แล้วกลับ จะใช้เวลาประมาณ 5~~7ชั่วโมง

สถานีทาเตยามะที่ราบบิโจไดระ (ให้เลือก เดินเล่น)(ให้เลือก::ลงรถที่ ทุ่งมิดางะฮาระ, เดินเล่น)มูโรโด (รับประทานอาหารกลางวัน, เดินเล่น, สัมผัสประสบการณ์ เดินเล่นกลางกำแพงหิมะในช่วง กลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนมิถุนายน)ไดกันโบที่ราบคุโรเบะไดระทะเลสาบคุโรเบะ – เขื่อนคุโรเบะ – เขื่อนคุโรเบะสถานีทาเตยามะ ไป-กลับ


④สถานี ทาเตยามะ⇔ ที่ราบบิโจไดระ / 1~3ชั่วโมง

เป็นคอร์สไปกลับแบบสบาย ๆ จากทางด้านโทยาม่า มีจุดมุ่งหมายเพื่อความเพลิดเพลินในสวนป่าในที่ราบบิโจไดระเท่านั้น

สถานี ทาเตยามะ7ชั่วโมง ที่ราบบิโจไดระ( เดินเล่น) 7ชั่วโมง สถานี ทาเตยามะ


⑤โองิซาวะ ⇔ มูโรโด / 5~7ชั่วโมง ((แวะรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง))

เป็นคอร์สไปกลับ จากทางด้านนากาโน่ ผ่านเขื่อนคุโรเบะไปจนถึงมูโรโด จุดที่โดดเด่นของเส้นทางแอลป์

สถานี โองิซาวะเขื่อนคุโรเบะ – เขื่อนคุโรเบะ -ทะเลสาบคุโรเบะที่ราบคุโรเบะไดระไดกันโบมูโรโด (รับประทานอาหารกลางวัน, เดินเล่น, สัมผัสประสบการณ์ เดินเล่นกลางกำแพงหิมะในช่วง กลางเดือนเมษายนถึงต้นเดือนมิถุนายน)ไป-กลับ


⑥โองิซาวะ ⇔ เขื่อนคุโรเบะ / 2~3 ชั่วโมง

เป็นคอร์สไปกลับสบาย ๆ จากทางด้านนากาโน่ มุ่งไปยังเขื่อนคุโรเบะเป็นเป้าหมายเท่านั้น

สถานี โองิซาวะ16ชั่วโมงเขื่อนคุโรเบะ (ได้ อาหารกลางวัน (แกงกะหรี่เขื่อนคุโรเบะ ฯลฯ) มีบริการถึง เดินเล่น)16ชั่วโมงสถานี โองิซาวะ