แนะนำตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว

เส้นทางต้นแบบ

  • ไปยังสถานที่ต่าง ๆ มากมายโดยไม่ต้องรีบร้อน สามารถเที่ยวได้อย่างเต็มที่ !
  • สามารถรวมการท่องเที่ยวได้มากมายทั้ง 「ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่」+「ขนบธรรมเนียมของญี่ปุ่น」+「เมืองใหญ่」

คอร์สแบบพักที่โทยาม่า・
คานาซาว่า

  • เที่ยวแบบสบาย ๆ โดยไม่ต้องพกสัมภาระชิ้นใหญ่!
  • มีเวลาเหลือเพียงพอ สามารถค่อย ๆ เที่ยวได้!

ตั๋วชุดสุดคุ้ม

JR Central “ตั๋วแอลป์ทาเตยามะ - คุโรเบะ”

8

เข้า-ออก นาโกย่า (1)9 วัน

plane

JR Central “Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass”

9

เข้า-ออก นาโกย่า (2)7 วัน

plane

JR West “ตั๋วแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ”

10

เข้า-ออก โอซาก้า7 วัน

plane

ชินจูกุ → เส้นทางแอลป์ทาเตยาะคุโรเบะ → โทยามะเที่ยวเดียว 7 วัน

※ลองผสมผสานการเดินทางในแบบของตนเองด้วยการเพิ่มสถานที่ที่อยากไปเที่ยว โดยอ้างอิงจากเส้นทางเหล่านี้!

map