มารยาท・กฎระเบียบ

บริเวณทาเตยามะ-คุโรเบะคือเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อการอนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าอันเป็นมรดกธรรมชาติที่สำคัญและน่าภาคภูมิใจของโลก เพื่อให้ผู้คนทั่วไปสามารถเพลิดเพลินกันความงดงามตามธรรมชาติแห่งนี้ต่อไปได้ในวันหน้า กรุณารักษากฏระเบียบ 6 ประการเหล่านี้


กฏข้อที่ 1

กรุณาเดินเขาชมธรรมชาติตามเส้นทางที่กำหนดไว้ โปรดอย่าเข้าไปในป่าหรือทุ่งดอกไม้

กฏข้อที่ 2

กรุณาอย่าเด็ดพืชพันธุ์ไม้ของเทือกเขาแอลป์

กฏข้อที่ 3

กรุณานำขยะกลับออกไปด้วย

กฏข้อที่ 4

กรุณาทำภารกิจส่วนตัวในห้องสุขาที่จัดไว้ให้

กฏข้อที่ 5

โปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินบนทางเลียบแนวสันเขา

 • ตั้งเต้นท์ของคุณในบริเวณที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น
 • น้ำฝนบนภูเขาจะถูกเก็บไว้ที่กระท่อมบนภูเขาซึ่งอยู่ข้าง ๆ แนวสันเขา และเป็นทรัพยากรที่มีปริมาณจำกัดจึงต้องเอาใจใส่และระมัดระวังไม่ทำให้แหล่งน้ำสกปรก
 • ห้ามจุดไฟบนภูเขา ต้องยืนยันให้แน่ใจว่าได้ดับไฟในกระท่อมบนภูเขาเรียบร้อยหมดแล้ว
 • ปิดไฟส่องสว่างในกระท่อมบนภูเขาทุกที่ ตามเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้
 • โปรดยื่นแบบฟอร์มแจ้งเรื่องก่อนปีนเเขา เผื่อกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

กฏข้อที่ 6

ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาบนภูเขา เพื่อป้องกันชีวิตสัตว์ป่าที่ความรู้สึกไวและบอบบาง กรุณางดเว้นการนำสัตว์เข้ามาไม่ว่าจะด้วยกรณีใดใดทั้งสิ้น


ศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติ

โทรศัพท์: +81-76-465-5213

ฝ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ,แผนกงานชีวิตและสิ่งแวดล้อม,ศาลากลางจังหวัดโทยาม่า

โทรศัพท์: +81-76-444-3398

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสุขภาพ

 • เนื่องจากเป็นการเดินทางขึ้นสู่ที่สูงจากระดับน้ำทะเล ถึง 2,000M อาจทำให้มีอาการหูอื้อหรือปวดหัวขึ้นได
  เมื่อมีอาการเมารถรู้สึกวิงเวียนหรืออาการไม่ค่อยดีกรุณาแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงหรือแจ้งพนักงานขับรถ
 • ท่านที่ต้องการความช่วยเหลือขณะเดินทางหรือขณะอยู่บนรถ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมรถเข็นไว้แต่ละสถานี
 • -เครื่อง AED (เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ)มีติดตั้งไว้แต่ละสถานีรวมถึงที่โรงแรมทาเตยามะและโรงแรมมิดางะฮาระ
 • เนื่องจากห้องน้ำของแต่ละสถานีไม่มีห้องให้นมบุตรและเตียงเด็กเมื่อต้องการให้นมบุตรหรือเปลี่ยนผ้าอ้อมกรุณาปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ของสถานี