สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามฤดูกาล

หิมะตกใหม่พฤศจิกายน

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามฤดูกาล

หิมะตกใหม่พฤศจิกายน

ช่วงเวลาให้บริการของปี2024 มีดังต่อไปนี้

  • ช่วงเวลาเปิดเส้นทางให้บริิการทุกเส้นทาง (เด็นเทสึโทยาม่า – ชินาโน่โอมัตจิ) 15 เมษายน 2024 – 30 พฤศจิกายน
  • ปิดเส้นทางตั้งแต่ เดือนธันวาคม ถึงต้นเดือนเมษายน

บริเวณที่สูงที่สุดของทาเตยามะ,ที่มูโรโด หากหิมะตกเร็ว ช่วงปลายเดือนกันยายนจะมีหิมะตกครั้งแรก แต่ส่วนมากจะละลายและหาย ไปใน2,3วัน ในช่วงต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ที่มูโรโด หิมะจะตกทับถมไม่ละลายและเหลือจนถึงฤดูใบไม้ผลิ จะถูกปกคลุมไปด้วย 「เนะยูกิ”หิมะที่ทับถมกัน”」 สามารถเห็นทิวทัศน์ของพื้นที่ทั้งแถบเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน

อุณหภูมิ

ลักษณะภูมิประเทศบนเส้นทางแอลป์ทาเตยามะ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงมากกว่า 3000 เมตร จึงมีอุณหภูมิแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับพื้นที่ราบโดยรอบ

มูโรโด(ในเส้นทางแอลป์)
เดือน 11
อุณหภูมิสูงสุด 2°C
อุณหภูมิต่ำสุด -5°C

หิมะตกใหม่(พฤศจิกายน)

อุณหภูมิมักลดต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสบ่อยครั้ง ดังนั้นการเตรียมตัวเพื่อให้คงความอบอุ่น ควรเตรียมรองเท้ากันน้ำ หรือรองเท้าบูตและคิดว่าถ้าเป็นรองเท้าแบบกันลื่นได้ด้วยก็คงจะดีไม่น้อย

สิ่งของที่พกติดตัวแล้วจะสะดวก
ถุงมือ แผ่นแปะให้ความอุ่น ผ้าพันคอ หมวกไหมพรม ปลอกคอสวมให้ความอุ่น แว่นกันแดด

หากจะเดินทางมายังมูโรโดเพื่อสัมผัสกับหิมะแรกในเดือนพฤศจิกายน ขอแนะนำเส้นทางเข้ามาจากทางโอมัตจิ(Omachi IN)

เนื่องจากรถโดยสารเส้นทางระหว่างโองิซาวะถึงมูโรโดจะไม่ค่อยมีการหยุดเดินรถเนื่องจากผลกระทบทางธรรมชาติ เช่น หิมะตกทับถมเส้นทาง ฯลฯ ดังนั้นถึงแม้จะมีการหยุดเดินรถในช่วงสถานีทาเตยามะจนถึงที่ราบบิโจไดระจนทำให้ไม่สามารถเดินทางผ่านได้ แต่ถ้าหากเดินทางมาจากทางโอมัตจิก็จะสามารถต่อไปจนถึงมูโรโดได้ (เป็นการเดินทางแบบไปกลับจากช่วงชินาโนะโอมัตจิ – โองิซาวะไปถึงมูโรโด)