ระยะเวลาการดำเนินงาน

ช่วงเวลาให้บริการของปี2024 มีดังต่อไปนี้

  • ช่วงเวลาเปิดเส้นทางให้บริิการทุกเส้นทาง (เด็นเทสึโทยาม่า – ชินาโน่โอมัตจิ) 15 เมษายน 2024 – 30 พฤศจิกายน
  • ปิดเส้นทางตั้งแต่ เดือนธันวาคม ถึงต้นเดือนเมษายน

แนะนำเข้าสู่เส้นทางแอลป์

เป็นที่ทราบกันดีว่า เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะเปรียบเป็น“หลังคาของญี่ปุ่น” ซึ่งเป็นเส้นทางทะลุผ่านเขาทาเตยามะ แอลป์ญี่ปุ่นอันยิ่งใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 2400 เมตร ที่สามารถข้ามผ่านจากจังหวัดโทยาม่าไปจังหวัดนากาโน่โดยการนั่งยานพาหนะชนิดต่าง ๆ

โปรดระวังเรื่องบริการรับส่งอาจถูกระงับชั่วคราวหรือล่าช้าเนื่องจากสถาพอากาศหรือรถวิ่งไม่ได้ โดยเฉพาะการบริการของรถบัสที่ราบสูงอาจถูกระงับการวิ่งชั่วคราว ในเดือนพฤศจิกายนกรณีที่หิมะตกหนัก
ช่วงระหว่างฤดูกาลท่องเที่ยวตารางเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นบางครั้ง โปรดปฏิบัติตามเวลาที่เหมาะสมในกรณีดังกล่าว
สถานีทาเตย

ภาพทิวทัศน์ที่ชมแล้วน่าประทับใจนี้มีหลากหลายความสวยงามและแตกต่างกันไปตามฤดูกาล ซึ่งจะเห็นได้บนเส้นทางที่ทอดยาวราว 90 กิโลเมตร

routemap