“แผนภาพแต่ละสถานี” แผนที่สถานีรถไฟ

สถานีทาเตยามะ

สถานีมูโรโด

สถานีรถไฟ ชินาโน่-โอมัตจิ