ราคาค่าโดยสาร

routemap

ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป)
เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี)
หมายเหตุ : จะไม่นับรวมเด็กหรือทารกที่อายุต่ำกว่า 6 ปี (ไม่เสียค่าโดยสาร)

(¥) Japanese Yen 4.15-11.30 (2024)
Dentetsu-
Toyama
1,230
620
4,250
2,140
5,320
2,670
10,370
5,200
Walk 12,170
6,100
13,490
6,760
13,820
6,930
15,870
7,950
2,460
1,240
Tateyamaeki 3,020
1,520
4,090
2,050
9,140
4,580
10,940
5,480
12,260
6,140
12,590
6,310
14,640
7,330
7,920
3,970
5,460
2,730
Midagahara 1,420
710
6,470
3,240
8,270
4,140
9,590
4,800
9,920
4,970
11,970
5,990
9,840
4,930
7,380
3,690
2,560
1,280
Murodo 5,050
2,530
6,850
3,430
8,170
4,090
8,500
4,260
10,550
5,280
18,940
9,480
16,480
8,240
11,660
5,830
9,100
4,550
Kurobeko
Walk Kurobe Dam 1,800
900
3,120
1,560
3,450
1,730
5,500
2,750
- - 14,860
7,430
12,300
6,150
3,200
1,600
Ogizawa 1,320
660
1,650
830
3,700
1,850
- - 17,500
8,750
14,940
7,470
5,840
2,920
2,640
1,320
Omachi-Spa 540
270
3,000
1,500
- - 17,810
8,910
15,250
7,630
6,150
3,080
2,950
1,480
1,080
540
Shinano-
Omachi
2,600
1,300
- - 22,260
11,130
19,700
9,850
10,600
5,300
7,400
3,700
6,000
3,000
5,200
2,600
Nagano

ตั๋วชุดสุดคุ้ม

Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass

ตั๋วแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ

นี่คือบัตรชุดเดินทาง ใช้ได้ตั้งแต่ผู้ที่มาจากเมืองใหญ่เช่น เกียวโต-โอซาก้า-นาโกย่า ต่าง ๆ โดยทางรถไฟ และใช้ในเส้นทางแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะได้ด้วย