ราคาค่าโดยสาร

routemap

ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป)
เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี)
หมายเหตุ : จะไม่นับรวมเด็กหรือทารกที่อายุต่ำกว่า 6 ปี (ไม่เสียค่าโดยสาร)

(¥) Japanese Yen
Dentetsu-Toyama 1,230
620
3,640
1,830
4,390
2,200
8,960
4,490
Walk 10,530
5,280
11,560
5,800
11,920
5,980
13,630
6,830
2,460
1,240
Tateyama-Sta. 2,410
1,210
3,160
1,580
7,730
3,870
9,300
4,660
10,330
5,180
10,690
5,360
12,400
6,210
7,280
3,650
4,820
2,410
Midagahara 1,070
540
5,640
2,830
7,210
3,620
8,240
4,140
8,600
4,320
10,310
5,170
8,780
4,400
6,320
3,160
2,140
1,070
Murodo 4,570
2,290
6,140
3,080
7,170
3,600
7,530
3,780
9,240
4,630
15,640
7,830
13,180
6,590
9,000
4,500
6,860
3,430
Kurobeko
Walk Kurobe Dam 1,570
790
2,600
1,310
2,960
1,490
4,670
2,340
- - 11,610
5,810
9,470
4,740
2,610
1,310
Ogizawa 1,030
520
1,390
700
3,100
1,550
- - 13,670
6,850
11,530
5,780
4,670
2,350
2,060
1,040
Omachi-Spa 540
270
2,800
1,400
- - 14,110
7,060
11,970
5,990
5,110
2,560
2,500
1,250
1,080
540
Shinano-Omachi 2,600
1,300
- - 17,810
8,910
15,670
7,840
8,810
4,410
6,200
3,100
5,600
2,800
5,200
2,600
Nagano-Sta.

ตั๋วชุดสุดคุ้ม

Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass

ตั๋วแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ

นี่คือบัตรชุดเดินทาง ใช้ได้ตั้งแต่ผู้ที่มาจากเมืองใหญ่เช่น เกียวโต-โอซาก้า-นาโกย่า ต่าง ๆ โดยทางรถไฟ และใช้ในเส้นทางแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะได้ด้วย