บริการขนส่งสัมภาระ

บริการขนส่งสัมภาระที่ช่วยให้การเดินทางในเส้นทางแอลป์สะดวกสบายยิ่งขึ้น !
สัมภาระของลูกค้า จากโรงแรมที่พัก ไปยังอีกโรงแรมหนึ่ง จะถึงอย่างปลอดภัย อย่างแน่นอนภายในวันนั้นๆ
* ค่าบริการ จะเป็นค่าบริการต่อสัมภาระ 1 ชิ้น

ช่วงเวลาจัดให้บริการ (ปี 2022 ก็เช่นกัน)

15 เม.ย~31 ต.ค

ที่รับเรื่องบริการจัดส่ง

สถานีเด็นเทสึโทยาม่า

ในกรณีที่จะใช้บริการขนส่งสัมภาระ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ กรุณามาก่อนเวลาขึ้นรถ20-30 นาที

เวลารับบริการ

5:29 – 10:00

เวลาบริการจัดส่ง

15:30-18:00

จุดรับสัมภาระ

โรงแรมในแหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ

เวลารับบริการ

ถึง 8:30

เวลาบริการจัดส่ง

16:30-

โรงแรม(คุณต้องจองเพื่อใช้บริการก่อน ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก)

Kurobe Kanko Hotel / Ryokan Kanoya / Tateyama Prince Hotel / Oribana / Hotel Yumenoyu / Ryokusui-tei KEISUI / Kurobe View Hotel / Alpine Route Hotel / Nanakuraso / Takenoya / Hoshino Resorts KAI Alps / Kurobe Sun Valley Hotel / ANA Holiday Inn Resort Shinano Omachi Kuroyon

สถานี JR ชินาโน่-โอมัตจิ ข้างร้านอะลุพุสุโรมันกัง

เวลารับบริการ

ถึง 8:00-11:00
(ไม่ต้องจอง)

เวลาบริการจัดส่ง

(ไม่ต้องจอง) 15:00-18:00

จุดรับสัมภาระ

สถานที่ติดต่อสอบถาม

บริษัททาเตยามะ-คุโรเบะ แอลป์พอร์ทเตอร์เซอร์วีส
โทรศัพท์: +81-76-464-1788 / แฟกซ์: +81-76-464-1033

คำเตือน

เราไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบสิ่งของในกระเป๋าสัมภาระของคุณช่น เงินสด,สิ่งของมีค่าหรือวัสดุที่เปราะบางแตกง่าย
ไม่สามารถจัดการสกีและสโนว์บอร์ดได้
เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือการคมนาคมติดขัด จึงอาจทำให้ไม่สามารถจัดส่งกระเป๋าสัมภาระของคุณได้ตรงตามเวลาที่กำหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับทราบ เนื่องจากการรถไฟต้องจัดการและทำทะเบียนผู้โดยสาร ซึ่งต้องใช้เวลาที่อาจทำให้คุณไม่สามารถขึ้นรถไฟได้จนกระทั่งนาทีสุดท้าย ดังนั้นกรุณาเช็คกระเป๋าของคุณเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อเตรียมพร้อมทุกเมื่อสำหรับเวลารถออก
และควรมาถึงก่อนเวลาที่ระบุไว้ในตารางเวลารถไฟ อย่างน้อย 20-30 นาที

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการสูญหาย, การบุบสลาย หรือความล่าช้าของสัมภาระเนื่องด้วยเหตุดังต่อไปนี้

  1. ความบกพร่องของสัมภาระนั้นเอง*
  2. อัคคีภัยที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
  3. อุบัติเหตุในการขนส่ง
  4. ภัยธรรมชาติ

*ความบกพร่องของสัมภาระนั้นเอง

  1. องแตกง่าย
  2. ความเสียหายของสัมภาระที่มีน้ำหนักหรือปริมาตรเกินกำหนด
  3. ความเสียหายที่เกิดจากข้อบกพร่องในตัวสัมภาระนั้นเอง เช่น ของเก่าชำรุด
  4. ความเสียหายของสัมภาระที่มีส่วนประกอบยื่นออกมา
  5. ความเสียหายเล็กน้อย (รอยขีดข่วน, รอยกรีด, รอยบุบ, รอยเปื้อน)
  6. ความเสียหายของสัมภาระที่ไม่ควรบรรจุในกระเป๋าเดินทางหรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆเพื่อให้สามารถขนส่งได้ตามปกติ

การชดใช้ความเสียหาย

เรายินดีซ่อมแซมความเสียหายที่อยู่ในเงื่อนไขที่บังคับให้ต้องชดใช้ แต่อาจมีการเสนอแนวทางอื่นๆนอกเหนือจากการซ่อมแซม ขึ้นอยู่กับความเสียหายและเวลาในการซ่อมแซม

และพึงระลึกไว้ว่าเราอาจมีการเสนอแนวทางอื่นๆนอกเหนือจากการชดใช้ความเสียหาย

วิธีการกรอกป้ายสำหรับขนส่งสัมภาระ

มีที่โรงแรมและสถานีที่ให้บริการ เป็นต้น
กรุณาเขียนด้วยตัวอักษรคันจิหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ

1.NAME

ชื่อตัวแทนผู้ที่เข้าพัก(ในกรณีที่ปลายทางจัดส่งเป็นที่โรงแรม)

2.MOBILE NUMBER

เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อในญี่ปุ่นได้

3.BAGGAGE FORWARDING PLACE

เนื่องจากมีโรงแรมที่มีชื่อคล้ายคลึงกัน กรุณากรอกและตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

4.BAGGAGE RECEIPT DAY

สามารถขอรับได้หลังวันถัดไปไม่เฉพาะแค่วันที่กำหนด