2024 บริการขนส่งสัมภาระ

เป็นการยากที่จะไปเที่ยวชมด้วยกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่บนเส้นทางอัลไพน์สัมภาระของลูกค้า จากโรงแรมที่พัก ไปยังอีกโรงแรมหนึ่ง จะถึงอย่างปลอดภัย อย่างแน่นอนภายในวันนั้นๆบริการขนส่งสัมภาระที่ช่วยให้การเดินทางในเส้นทางแอลป์สะดวกสบายยิ่งขึ้น !
※ กรุณาชําระด้วยเงินสด
※หากคุณกําลังส่งสัมภาระของคุณจากสถานี Dentetsu Toyama ไปยังสถานี Shinano Omachi คุณไม่สามารถขึ้นรถบัสด่วนไปยัง Nagano และลงที่ Shinano Omachi ได้ โปรดขึ้นรถบัสท้องถิ่นจากโอกิซาวะไปยังชินาโนะโอมาจิเพื่อรับสัมภาระจากนั้นขึ้นรถบัสด่วนจากชินาโนะโอมาจิไปยังนากาโน่ หากคุณกําลังซื้อตั๋วเว็บพร้อมตั๋วตัวเลือกโปรดเลือกรถบัสท้องถิ่นจากโองิซาวะไปยังชินาโนะโอมาจิ Click

ทาเตยามะเอกิ, สถานีอุนาซึกิออนเซ็น, โรงแรมทาเตยามะ, โรงแรมมิดางาฮาระ ไม่มีให้บริการ

จาก โอกิซาว่า ถึงลูกค้าที่ใช้ "เขื่อนคุโรเบะไป-กลับ ไป-กลับมุโรโดะ"
[สถานี JR ชินาโนะ โอมาจิ] ⇔ [ที่พักโอมาจิ] 1 ชิ้น 1,500 เยน (รวมภาษี)

ช่วงเวลาจัดให้บริการ (ปี 2023 ก็เช่นกัน)

15 เม.ย - 4 พ.ย 2024

โรงแรมในแหล่งน้ำพุร้อนโอมัตจิ

Kurobe Kanko Hotel / Ryokan Kanoya / Tateyama Prince Hotel / Oribana / Hotel Yumenoyu / Ryokusui-tei KEISUI / Kurobe View Hotel / Alpine Route Hotel / Nanakuraso / Takenoya / Hoshino Resorts KAI Alps / ANA Holiday Inn Resort Shinano Omachi Kuroyon/Furusatomura Kogeikan/ HOTEL ROUTE INN SHINANO OMACHI EKIMAE

สถานที่ติดต่อสอบถาม

คำเตือน

เราไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบสิ่งของในกระเป๋าสัมภาระของคุณช่น เงินสด,สิ่งของมีค่าหรือวัสดุที่เปราะบางแตกง่าย
ไม่สามารถจัดการสกีและสโนว์บอร์ดได้
เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือการคมนาคมติดขัด จึงอาจทำให้ไม่สามารถจัดส่งกระเป๋าสัมภาระของคุณได้ตรงตามเวลาที่กำหนด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับทราบ เนื่องจากการรถไฟต้องจัดการและทำทะเบียนผู้โดยสาร ซึ่งต้องใช้เวลาที่อาจทำให้คุณไม่สามารถขึ้นรถไฟได้จนกระทั่งนาทีสุดท้าย ดังนั้นกรุณาเช็คกระเป๋าของคุณเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อเตรียมพร้อมทุกเมื่อสำหรับเวลารถออก
และควรมาถึงก่อนเวลาที่ระบุไว้ในตารางเวลารถไฟ อย่างน้อย 20-30 นาที

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการสูญหาย, การบุบสลาย หรือความล่าช้าของสัมภาระเนื่องด้วยเหตุดังต่อไปนี้

  1. ความบกพร่องของสัมภาระนั้นเอง*
  2. อัคคีภัยที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
  3. อุบัติเหตุในการขนส่ง
  4. ภัยธรรมชาติ

*ความบกพร่องของสัมภาระนั้นเอง

  1. องแตกง่าย
  2. ความเสียหายของสัมภาระที่มีน้ำหนักหรือปริมาตรเกินกำหนด
  3. ความเสียหายที่เกิดจากข้อบกพร่องในตัวสัมภาระนั้นเอง เช่น ของเก่าชำรุด
  4. ความเสียหายของสัมภาระที่มีส่วนประกอบยื่นออกมา
  5. ความเสียหายเล็กน้อย (รอยขีดข่วน, รอยกรีด, รอยบุบ, รอยเปื้อน)
  6. ความเสียหายของสัมภาระที่ไม่ควรบรรจุในกระเป๋าเดินทางหรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆเพื่อให้สามารถขนส่งได้ตามปกติ

การชดใช้ความเสียหาย

เรายินดีซ่อมแซมความเสียหายที่อยู่ในเงื่อนไขที่บังคับให้ต้องชดใช้ แต่อาจมีการเสนอแนวทางอื่นๆนอกเหนือจากการซ่อมแซม ขึ้นอยู่กับความเสียหายและเวลาในการซ่อมแซม

และพึงระลึกไว้ว่าเราอาจมีการเสนอแนวทางอื่นๆนอกเหนือจากการชดใช้ความเสียหาย

วิธีการกรอกป้ายสำหรับขนส่งสัมภาระ

มีที่โรงแรมและสถานีที่ให้บริการ เป็นต้น
กรุณาเขียนด้วยตัวอักษรคันจิหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ

1.NAME

ชื่อตัวแทนผู้ที่เข้าพัก(ในกรณีที่ปลายทางจัดส่งเป็นที่โรงแรม)

2.MOBILE NUMBER

เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อในญี่ปุ่นได้

3.BAGGAGE FORWARDING PLACE

เนื่องจากมีโรงแรมที่มีชื่อคล้ายคลึงกัน กรุณากรอกและตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

4.BAGGAGE RECEIPT DAY

สามารถขอรับได้หลังวันถัดไปไม่เฉพาะแค่วันที่กำหนด