การเดินทางสู่เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

โดยเครื่องบิน

Make your visit to the Alpine Route more comfortable with our baggage forwarding service! Your baggage will be reliably transferred from one hotel to the next with same day forwarding. * Rates apply per item of baggage.

สนามบิน

สนามบินโทยาม่าคิโตะคิโตะ

เส้นทางการบินระหว่างประเทศ
กรุงโซล(OZ)- โทยาม่า
เซี่ยงไฮ้(FM)-
ต้าเหลียน(CZ)-
ไทเป(CI)-
ตารางเที่ยวบิน
English
繁體中文
簡体中文
한국어
เส้นทางการบินในประเทศ
ฮาเนดะ(NH)- โทยาม่า
ชินชิโตะเสะ(NH)-
ตารางเที่ยวบิน
English
繁體中文
簡体中文
한국어

สนามบินโคมัตสึ

เส้นทางการบินระหว่างประเทศ
กรุงโซล (KE) - โคมัตสึ
เซี่ยงไฮ้ (MU) -
ไทเป (BR) -
ตารางเที่ยวบิน
English
繁體中文
簡体中文
한국어
เส้นทางการบินในประเทศ
ฮาเนดะ (JL,NH) - โคมัตสึ
นาริตะ (FW,NH) -
ซัปโปโร (NH) -
Sendai(FW,NH) -
ฟุกุโอกะ (FW,NH) -
Naha(JL) -

เวลาที่ใช้

เข้าทางโทยาม่าจากเมืองหลักที่สำคั

โดยรถไฟ

โดยรถยนต์

เข้าทางชินาโน่โอมัตจิจากเมืองหลัก

โดยรถไฟ

โดยรถยนต์

อ้างอิง

รถไฟ

รถบัสทางด่วน

บริการรถเช่า

บริการขนส่งรถยนต์ส่วนตัว

ข้อมูลทางด่วน