วิธีซื้อบัตรโดยสาร

ตั๋ววัน

เปิดจำหน่าย

 • บัตรโดยสารประเภทวันเดียว กรุณาซื้อโดยอ้างอิงตามตารางด้านล่าง
 • บัตรโดยสารประเภทวันเดียวจะจำหน่ายให้เฉพาะในวันที่ลูกค้าต้องการใช้จริงเท่านั้น บัตรโดยสารประเภทวันเดียวจะไม่มีการจำหน่ายล่วงหน้า
 • บัตรโดยสารมีอายุใช้ได้ 5 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อ ไม่ได้เป็นการขึ้นได้แบบไม่จำกัดเที่ยว
 • การชำระเงิน สามารถชำระได้ด้วยเงินสดและบัตรเครดิต
  สถานีที่สามารถใช้บัตรเครดิตได้คือสถานีที่เขียนระบุไว้ Cในตารางด้านล่าง
 • ไม่สามารถใช้บัตรโดยสาร JR Rail Pass ได้ สามารถใช้ได้ที่ JR ระหว่าง ชินาโน่โอมัตจิ ถึง นากาโน่
 • เวลาเริ่มจำหน่ายตั๋วสถาน ีทาเตยามะ ให้บริการก่อนรถไฟขบวนแรก 20 นาที และ โอง ิซาวะ ให้บริการก่อนรถไฟขบวนแรก 40 นาที
 • สำหรับช่วงเวลาที่ผู้คนแออัด อาจต้องใช้เวลาในการซื้อและใช้เวลาจนกว่าจะได้โดยสาร
 • ในวันที่ผู้คนวุ่นวายอาจจำกัดการจำหน่ายเป็นเขตหรือบัตรโดยสารประเภทวันเดียวสำหรับไปกลับ ขึ้นอยู่กับลักษณะการออกจำหน่าย

การโดยสาร

 • เมื่อจะโดยสารเคเบิลคาร์ทาเตยามะจากสถานีทาเตยามะและเมื่อจะโดยสารรถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็นจากสถานีโองิซาวะ กรุณาโดยสารตามเวลาที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร สำหรับการระบุเวลาโดยสารจะระบุได้เฉพาะในวันที่จะโดยสารเท่านั้น
 • กรณีที่ต้องการระบุเวลาโดยสารเคเบิลคาร์ทาเตยามะล่วงหน้า(ออกจากสถานีทาเตยามะ)จะมีในเว็ปไซต์อย่างเป็นทางการของเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ กรุณาจองบัตรทางเว็ปไซต์ โปรดทราบล่วงหน้าว่าจะมีการจำกัดจำนวนในการจอง สำหรับการโดยสารจากสถานีอื่นๆ กรุณายืนต่อแถวที่ช่องตรวจบัตรโดยสารของยานพาหนะแต่ละชนิด

โทยาม่า・ทาเตยามะ → โองิซาวะ・ชินาโน่ โอมัตจิ・นากาโน่

ที่จำหน่ายบัตรโดยสาร

1. สถานีเด็นเทสึโทยาม่าสามารถใช้บัตรเครดิตได้

คำเตือน

สามารถซื้อตั๋วระหว่างเด็นเทสึโทยาม่า ถึงโองิซาวะได้ที่สถานีเด็นเทสึโทยาม่า โดยขอซื้อตั๋วจาก โองิซาวะ ถึง บ่อน้ำพุร้อนโอมัตจิ และชินาโน่โอมัตจิ ได้ที่สถานีโองิซาวะ สามารถจองเวลาขึ้นเคเบิ้ลคาร์ทาเตยามะที่ออกจากสถานีทาเตยามะได้ (พาหนะอื่นที่นอกเหนือจากเคเบิลคาร์ทาเตยามะยังไม่มีระบบจองสำหรับลูกค้าส่วนบุคคล)
สามารถใช้บริการขนส่งสัมภาระได้ที่นี่ในกรณีที่จะ ใช้บริการขนส่งสัมภาระ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ กรุณามาก่อนเวลาขึ้นรถ 20-30 นาที

ที่จำหน่ายบัตรโดยสาร

นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดไว้ด้านบน กรุณาซื้อบัตรโดยสารไปสถานีทาเตยามะที่เครื่องจำหน่ายตั๋ว และซื้อตั๋วเส้นทางแอลป์ที่สถานีทาเตยามะ

2. สถานี ทาเตยามะสามารถใช้บัตรเครดิตได้

คำเตือน

บัตรโดยสารสำหรับทุกสถานีที่จะไปทางสถานีเด็นเทสึโทยาม่าจัดจำหน่ายที่นี่ ถ้าคุณซื้อบัตรที่นี่ คุณไม่จำเป็นต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่อีก

* บริการขนส่งสัมภาระไม่สามารถใช้ได้

ที่จำหน่ายบัตรโดยสาร
 • เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร
 • ศูนย์ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

3. สถานีโองิซาวะ

คำเตือน

กรุณาซื้อตั๋ว รถโดยสารประจำทางระหว่างโองิซาวะ-สถานีชินาโน่ โอมัตจิ หรือตั๋วรถบัสด่วนระหว่างโองิซาวะ-สถานีนากาโน่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หากลงกลางทางจะไม่สามารถจ่ายเงินคืนให้ได้ หากจะลงกลางทางกรุณาซื้อตั๋วสำหรับไปยังป้ายรถประจำทางนั้นๆ

ที่จำหน่ายบัตรโดยสาร
 • ที่จำหน่ายตั๋ว
  (ไปชินาโน่ โอมัตจิ, นากาโน่)

โองิซาวะ・ชินาโน่ โอมัตจิ・นากาโน่ → โทยาม่า・ทาเตยามะ

ที่จำหน่ายบัตรโดยสาร

4. สถานีนากาโน่ ป้ายจอดรถบัสทางด่วน

คำเตือน

กรุณาซื้อบัตรโดยสารเมื่อรถบัสเปลี่ยนคันแล้ว ตารางเวลารถบัสทางด่วนจากสถานีนากาโน่ - สถานีโองิซาวะ

ที่จำหน่ายบัตรโดยสาร
 • ชานชลาขึ้นรถบัสหมายเลข 25

5. สถานีชินาโน่ โอมัตจิ
(หน้าสถานี JR ชินาโนะ โอมาจิ)

คำเตือน

1)ตั๋วรถบัสสำหรับไปโองิซาวะจำหน่ายที่นี่
2)สามารถ ใช้บริการขนส่งสัมภาระได้ที่ หน้าสถานี JR ชินาโนะ โอมาจิ

ที่จำหน่ายบัตรโดยสาร
 • ที่จำหน่ายตั๋วรถบัสประจำทาง
 • แผนกต้อนรับหน้าสถานี JR Shinano Omachi
  (เคาน์เตอร์ต้อนรับบริการจัดส่งสัมภาระ)

6. สถานีโองิซาวะสามารถใช้บัตรเครดิตได้

คำเตือน

บัตรโดยสารสำหรับทุกสถานีที่จะไปทางสถานีเด็นเทสึโทยาม่าจัดจำหน่ายที่นี่ ถ้าคุณซื้อบัตรที่นี่ คุณไม่จำเป็นต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่อีก

* สามารถใช้บริการขนส่งสัมภาระได้ที่นี่ด้วย

ที่จำหน่ายบัตรโดยสาร

7. สถานีทาเตยามะ ชั้น 1

คำเตือน

บัตรโดยสารที่จะไปยังสถานีโทยาม่าและทางอุนะซุกิออนเซน กรุณาซื้อที่เครื่องจำหน่ายตบัตรโดยสารอัตโนมัติที่สถานีทาเตยามะชั้น 1

ที่จำหน่ายบัตรโดยสาร