ประกาศ

ประกาศแจ้งยกเลิกการจัดอีเวนต์ 2020 เส้นทางเดินกำแพงหิมะ “ยุคิโนะโอทานิ”

เนื่องจาก“COVID-19”กำลังแพร่กระจายอยู่ภายในจังหวัดโทยามะและทั่วประเทศญี่ปุ่น แล้วด้วยมุมมองด้านการคุ้มครองสุขภาพของนักท่องเที่ยวและป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ เราจึงขอยกเลิกการจัดอีเวนต์ 2020 เส้นทางเดินกำแพงหิมะ “ยุคิโนะโอทานิ” ที่เคยมีกำหนดการจะจัดขึ้นในวันที่ 15 เมษายนถึงวันที่ 22 มิถุนายน
เนื่องจากอีเวนต์ถูกยกเลิก ลูกค้าจึงไม่สามารถเดินตามกำแพงหิมะได้
ขอความกรุณาทำความเข้าใจมา ณ ที่นี้ด้วย

 
ในส่วนของการให้บริการยานพาหนะอื่น ๆ สำหรับเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะนั้น เราขอดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อของลูกค้า และอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมเพื่อเปิดให้บริการในวันที่ 15 เมษายน
ขอให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่กว้างใหญ่ของทาเตยามะคุโรเบะให้เต็มที่