ประกาศ

ปีนี้ก็มีหิมะตกเยอะ!! ~今年もたくさん雪が降っています!

ปีนี้ก็มีหิมะตกเยอะ!! 
今年もたくさん雪が降っています。
 28.1.2016 at Murodo