ประกาศ

ปีนี้จะมีหิมะตกอย่างหนัก ~今年もたくさん雪が降っています~

ปีนี้จะมีหิมะตกอย่างหนัก
และจะมีหิมะมากมายไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ให้ท่านได้สัมผัสกับหิมะฤดูร้อนในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

今年もたくさん雪が降っています。
7月中旬までたくさんの雪が残り、6月-7月は夏の雪を経験できます。

22.2.2018 at Murodo

นี่คือภาพถ่ายของ มูโรโด ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม
เชิญสัมผัสกับหิมะหน้าร้อนได้เฉพาะที่ เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ เท่านั้น

こちらは7月中旬頃の室堂の写真です。立山黒部アルペンルートだけの夏雪を楽しんでください。