ประกาศ

เกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วง เมษายน – พฤษภาคม  4月~5月の混雑状況について

เมษายนจะมีผู้ซื้อตั๋วโดยสารและผู้ขึ้นรถโดยสารที่ทางเข้าภูเขาในฝั่งโทยามะและฝั่งโอมาจิเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ที่มีแผนที่จะท่องเที่ยวที่งานดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของท่านพอสมควร จึงขอให้ท่านใส่ใจเป็นพิเศษ
และขอเรียนให้ท่านทราบล่วงหน้าว่า “ตั๋วโดยสารไปกลับวันเดียว” จะมีจำหน่ายในจำนวนจำกัด

※ขอเรียนให้ทราบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะยุติการจำหน่ายตั๋วเร็วกว่าปกติ

※เราจะแจ้งข่าวการยุติการจำหน่ายตั๋วให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์

※หากท่านได้ซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้ากับบริษัทท่องเที่ยวหรือ JR กรุณาตรวจสอบตารางเวลาของยานพาหนะที่ท่านจะโดยสารอีกครั้ง

富山側・大町側の両方から入山おいて、乗車券購入時や乗り物乗車時に、大変な混雑が予想されます。ご旅行を計画されているお客さまは、行程に大きな影響がでることも想定されますので、十分ご注意ください。
なお、「当日往復乗車券」は発売枚数に限りがございますので予めご了承ください。

※上記期間については、早い時間に発売制限が予想されますのでご注意ください。

※発売制限実施の場合は、当ホームページにてお知らせいたします。

※旅行会社・JRで事前に乗車券を購入されたお客様は接続する乗り物の旅程スケジュールにご注意ください