ประกาศ

【สำคัญ】โปรดทราบการเปลี่ยนแปลงเวลาออกเดินทางรอบสุดท้ายจากสถานีทาเตยามะ (ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน)

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน (วันเสาร์) เวลาออกเดินทางรอบสุดท้ายจากสถานีทาเตยามะไปยังมูโรโดะจะเปลี่ยนเป็น 13:50 น. (13:50 น.)

เมื่อใช้รถไฟโทยามะจิโฮจากสถานีเดนเท็ตสึโทยามะ รถไฟต่อไปนี้จะเป็นบริการเชื่อมต่อสุดท้าย

ออกเดินทางจากสถานี Dentetsu Toyama เวลา 11:50 น. → ถึงสถานี Tateyama เวลา 12:55 น.

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน (วันเสาร์) รถบัสทาเตยามะไฮแลนด์จะไม่จอดที่ป้ายรถเมล์กลางระหว่างบิโจไดระและมูโรโดะ