ประกาศ

เกี่ยวกับ การจองตั๋วผ่านเว็บไซต์ ปี 2022~2022年 Webきっぷについて~

เปิดบริการรับจองตั๋วผ่านเว็บไซต์ปี 2022 บริการ การจองตั๋วผ่านเว็บไซต์ นี้ จะ
นอกจากนี้ ช่วงเวลาของบริการ การจองตั๋วผ่านเว็บไซต์ จะมีจำกัด แต่สามารถซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ได้ในวันเดียวกันกับที่ท่านมาถึง ขอให้ท่านใช้บริการ ณ จุดนั้น

Please click here(English)

2022年のWebきっぷ予約の受付を開始しました。
Webきっぷ予約の利用枠は限りがありますが、当日、窓口でもきっぷを購入できます。そちらをご利用ください。