แนะนำตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว

เส้นทางต้นแบบ

4. เข้า-ออก โอซาก้าโอซาก้า・ทาเตยามะคุโรเบะ 6 วัน

routemap

* โปรดตรวจสอบเวลารถไฟก่อนออกเดินทางเนื่องจากมีเที่ยวรถวิ่งน้อยในบางเส้นทาง

วันที่ 1

สนามบินนานาชาติคันไซ

โอซาก้า (เที่ยวชมเมือง)

วันที่ 2

โอซาก้า (ค่อย ๆ เที่ยวชมเมือง)

JR ด่วนพิเศษธันเดอร์เบิร์ด + ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 3ชั่วโมง

โทยาม่า

วันที่ 3

โทยาม่า(ส่งสัมภาระ)

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ 6-7ชั่วโมง (ทาเตยามะ-โองิซาวะ)

รถบัส 15นาที

น้ำพุร้อนโอมัตจิ

วันที่ 4

น้ำพุร้อนโอมัตจิ(รับสัมภาระ)

รถบัส 15นาที

ชินาโน่ โอมัตจิ

รถไฟ JR ประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

มัตสึโมโต้

JR ด่วนพิเศษชินาโน่ 2ชั่วโมง

นาโกย่า

ชิงกังเซ็น 40นาที

เกียวโต

วันที่ 5

เกียวโต(leisurely เที่ยวชมเมือง)

JR 30นาที

โอซาก้า (เที่ยวชมเมือง)

วันที่ 6

โอซาก้า

สนามบินนานาชาติคันไซ