แนะนำตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว

Toyama & Kanazawa Stay-over Courses

5. เข้า-ออก โทยาม่าทาเตยามะคุโรเบะ・โทยาม่า 5 วัน

routemap

* โปรดตรวจสอบเวลารถไฟก่อนออกเดินทางเนื่องจากมีเที่ยวรถวิ่งน้อยในบางเส้นทาง

วันที่ 1

เที่ยวบินตรงจากต่างประเทศหรือเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโตเกียวฮาเนดะ

สนามบินโทยาม่

รถบัส 20นาที

โทยาม่า (เที่ยวชมเมือง)

วันที่ 2

โทยาม่า

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ (ไปกลับ 8ชั่วโมง)

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

โทยาม่า

วันที่ 3

โทยาม่า

รถไฟประจำท้องถิ่น 1.5ชั่วโมง

น้ำพุร้อนอุนะซึกิ / รถไฟแห่งหุบเขาคุโรเบะ (ไปกลับ)

รถไฟประจำท้องถิ่น

โทยาม่า

วันที่ 4

โทยาม่า

รถไฟประจำท้องถิ่น 20นาที

ทาคาโอกะ

รถบัส 1ชั่วโมง

โกะกายาม่า (มรดกโลก)

รถบัส 1ชั่วโมง

ทาคาโอกะ (เที่ยวชมเมือง)

รถไฟประจำท้องถิ่น 20นาที

โทยาม่า

วันที่ 5

โทยาม่า

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 20นาที

คานาซาว่า

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 20นาที

โทยาม่า

วันที่ 6

โทยาม่า

รถบัส 20นาที

สนามบินโทยาม่

เที่ยวบินตรงจากต่างประเทศหรือเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโตเกียวฮาเนดะ