แนะนำตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว

คอร์สแบบพักที่โทยาม่า・คานาซาว่า

6. เข้า-ออก โคมัตสึ (คานาซาว่า)ทาเตยามะคุโรเบะ ・คานาซาว่า 5 วัน

routemap

* โปรดตรวจสอบเวลารถไฟก่อนออกเดินทางเนื่องจากมีเที่ยวรถวิ่งน้อยในบางเส้นทาง

วันที่ 1

เที่ยวบินตรงจากต่างประเทศหรือเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโตเกียวฮาเนดะ

สนามบินโคมัตสึ

  • รถบัส + รถไฟ JR ประจำท้องถิ่น 30 นาที
  • รถบัสรับส่งจากสนามบิน 40 นาที

คานาซาว่า (เที่ยวชมเมือง)

วันที่ 2

คานาซาว่า

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 20นาที

โทยาม่า

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ (ไปกลับ 8ชั่วโมง)

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

โทยาม่า

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 20นาที

คานาซาว่า

วันที่ 3

คานาซาว่า

รถบัส 1.5ชั่วโมง

ชิรากาว่าโกะ (มรดกโลก)

รถบัส 1.5ชั่วโมง

คานาซาว่า (เที่ยวชมเมือง)

วันที่ 4

คานาซาว่า

ชิงกังเซ็น 10นาที

Shin-ทาคาโอกะ (เที่ยวชมเมือง)

JR ฮิมิ line 30นาที

ฮิมิ (เที่ยวชมเมือง)

Local line 1.5ชั่วโมง

คานาซาว่า

วันที่ 4

เที่ยวคานาซาว่า 1 วัน (เที่ยวชมเมือง)

วันที่ 5

คานาซาว่า

สนามบินโคมัตสึ

เที่ยวบินตรงจากต่างประเทศหรือเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโตเกียวฮาเนดะ