แนะนำตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว

ตั๋วชุดสุดคุ้ม

7. เข้า โตเกียว -ออก โอซาก้า7 วัน

routemap

ที่ขีดเส้นใต้สีแดง คือ สามารถใช้ JR "โฮกุริกุอาร์คพาส" ได้

วันที่ 1

สนามบินนาริตะหรือสนามบินฮาเนดะ

โตเกียว

วันที่ 2

โตเกียว เที่ยวชมเมือง

"วัดเซ็นโซจิ อะสะกุสะ โตเกียว ดิสนี่ย์ รีสอร์ท เป็นต้น"

วันที่ 3

โตเกียว

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 1ชั่วโมง

คารุอิซาว่า (เที่ยวชม)

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 30นาที

นากาโน่

วันที่ 4

JR East “ตั๋วออปชั่นทาเตยามะ คุโรเบะ”

นากาโน่

รถบัสทางด่วน 1.5ชั่วโมง

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

โทยาม่า(เที่ยวชมเมือง)

วันที่ 5

โทยาม่า (เที่ยวชมเมือง)

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 30นาที

คานาซาว่า (เที่ยวชมเมือง)

JR ด่วนพิเศษธันเดอร์เบิร์ด 2ชั่วโมง 20นาที

เกียวโต

วันที่ 6

เกียวโต เที่ยวชมเมือง
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริไทชะ ,วัดคิโยมิซุ ,วัดคินคะคุจิ เป็นต้น…

เกียวโต

JR ด่วนพิเศษธันเดอร์เบิร์ด

โอซาก้า (เที่ยวชมเมือง)

วันที่ 7

โอซาก้า

JR ด่วนพิเศษฮารุกะ

สนามบินนานาชาติคันไซ