แนะนำตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว

ตั๋วชุดสุดคุ้ม

8. เข้า-ออก นาโกย่า (1)9 วัน

routemap

วันที่ 1

สนามบินนานาชาติชูบุ

รถไฟ หรือ รถบัส

นาโกย่า

วันที่ 2

นาโกย่า

(JR ลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรส ไวด์ วิว ฮิดะ 2.5ชั่วโมง

ทากายาม่า

* ตั๋วเส้นทางแอลป์ สามารถลงระหว่างทางได้ระหว่างกิฟุและฮิดะ-ฟุรุกาว่า(รวมทั้งทากายาม่า)

วันที่ 3

ทากายาม่าya

รถบัส 1ชั่วโมง

โกะกายาม่า・ชิรากาว่าโกะ (มรดกโลก)

รถบัส 1ชั่วโมง

ทากายาม่า
*The รถบัส requires a reservation.

วันที่ 4

ทากายาม่า

JR ลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรส ไวด์ วิว ฮิดะ 1.5ชั่วโมง

โทยาม่า

* ตั๋วเส้นทางแอลป์ สามารถลงระหว่างทางได้ระหว่างกิฟุและฮิดะ-ฟุรุกาว่า(รวมทั้งทากายาม่า)

วันที่ 5

เที่ยวแบบไปกลับ 1 วันจากโทยาม่า

(1)รถไฟแห่งหุบเขาคุโรเบะ

โทยาม่า

รถไฟประจำท้องถิ่น 1.5ชั่วโมง

น้ำพุร้อนอุนะซึกิ / รถไฟแห่งหุบเขาคุโรเบะ (ไปกลับ)

รถไฟประจำท้องถิ่น

โทยาม่า


(2)คานาซาว่า

โทยาม่า

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 20นาที

คานาซาว่า

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 20นาที

โทยาม่า

วันที่ 6

โทยาม่า

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ 6 - 7ชั่วโมง
(ทาเตยามะ - โองิซาวะ)

รถบัส 20นาที

น้ำพุร้อนโอมัตจิ

*สามารถขึ้นหรือลงรถได้โดยไม่จำกัดระหว่าง โทยาม่า และ ชินาโน่ โอมัตจิ(ไม่จอดให้ลงตามป้ายจอดรถประจำทางท้องถิ่นบางแห่ง)

วันที่ 7

น้ำพุร้อนโอมัตจิ

รถบัส 15นาที

ชินาโน่ โอมัตจิ

JR สายโออิโตะ 1ชั่วโมง

มัตสึโมโต้

วันที่ 8

มัตสึโมโต้

JR ลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสไวด์ วิว ชินาโน่ 2ชั่วโมง

นาโกย่า

*ตั๋วเส้นทางแอลป์ สามารถลงระหว่างทางได้ระหว่าง เซบะ และ นากาซึกาวะ

วันที่ 9

นาโกย่า

รถไฟ หรือ รถบัส

สนามบินนานาชาติชูบุ