แนะนำตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว

ตั๋วชุดสุดคุ้ม

9. เข้า-ออก นาโกย่า (2)7 วัน

routemap

วันที่ 1

สนามบินนานาชาติชูบุ

รถไฟ หรือ รถบัส

นาโกย่า

วันที่ 2

นาโกย่า

JR ลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสไวด์ วิว ชินาโน่ 50นาที

นากาซึกาวะ

รถบัส 30นาที

มาโกเมะ (เมืองที่พักแรมในอดีต)

รถบัส 30นาที

นากาซึกาวะ

JR 40นาที

คิโซฟุกุชิม่า

วันที่ 3

คิโซฟุกุชิม่า

JR สายชูโอ 20นาที

นาราอิ (เมืองที่พักแรมในอดีต)

JR สายชูโอ 45นาที

มัตสึโมโต้

วันที่ 4

มัตสึโมโต้

JR สายโออิโตะ 1ชั่วโมง

ชินาโน่ โอมัตจิ

รถบัส 15นาที

น้ำพุร้อนโอมัตจิ

วันที่ 5

น้ำพุร้อนโอมัตจิ(ส่งสัมภาระ)

รถบัส 20นาที

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ 6 - 7ชั่วโมง
(โองิซาวะ - ทาเตยามะ)

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

โทยาม่า(รับสัมภาระ)

วันที่ 6

โทยาม่า

JR ลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรส ไวด์ วิว ฮิดะ 1.5ชั่วโมง

ทากายาม่า (Or, โทยาม่า )

JR ลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรส ไวด์ วิว ฮิดะ 4ชั่วโมง

นาโกย่า

วันที่ 7

นาโกย่า

สนามบินนานาชาติชูบุ