แนะนำตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว

ตั๋วชุดสุดคุ้ม

→ เข้า-ออก โอซาก้า7 วัน

routemap

วันที่ 1

สนามบินนานาชาติคันไซ

Rail

โอซาก้า

วันที่ 2

โอซาก้า

JR ด่วนพิเศษธันเดอร์เบิร์ด + ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 3ชั่วโมง

โทยาม่า

วันที่ 3・4

เที่ยวแบบไปกลับ 1 วันจากโทยาม่า (ไปเที่ยวแบบสบายๆไม่ต้องพกสัมภาระ!)

(1)รถไฟแห่งหุบเขาคุโรเบะ

โทยาม่า

รถไฟประจำท้องถิ่น 1.5ชั่วโมง

น้ำพุร้อนอุนะซึกิ / รถไฟแห่งหุบเขาคุโรเบะ (ไปกลับ)

รถไฟประจำท้องถิ่น

โทยาม่า


(2)โกะกายาม่า (มรดกโลก)・ทาคาโอกะ

โทยาม่า

รถไฟประจำท้องถิ่น 20นาที

ทาคาโอกะ

รถบัส 1ชั่วโมง

โกะกายาม่า (มรดกโลก)

รถบัส 1ชั่วโมง

ทาคาโอกะ (เที่ยวชมเมือง)

รถไฟประจำท้องถิ่น 20นาที

โทยาม่า


(3)คานาซาว่า

โทยาม่า

ชิงกังเซ็นโฮกุริกุ 20นาที

คานาซาว่า

ชิงกังเซ็น

โทยาม่า

วันที่ 5

โทยาม่า(ส่งสัมภาระ)

รถไฟประจำท้องถิ่น 1ชั่วโมง

เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ 6 - 7ชั่วโมง
(ทาเตยามะ - โองิซาวะ)

ชินาโน่ โอมัตจิ(รับสัมภาระ)

JR สายโออิโตะ 1ชั่วโมง

มัตสึโมโต้

*สามารถเดินทางได้ไม่จำกัดระหว่าง โทยาม่า และ ชินาโน่ โอมัตจิ (ไม่จอดให้ลงตามป้ายจอดรถประจำทางท้องถิ่นบางแห่ง)

วันที่ 6

มัตสึโมโต้

JR ลิมิเต็ดเอ็กซ์เพรสไวด์ วิว ชินาโน่ 2ชั่วโมง

นาโกย่า

ชิงกังเซ็น

โอซาก้า

วันที่ 7

โอซาก้า

สนามบินนานาชาติคันไซ