การเดินทางในเส้นทางแอลป์

เที่ยวเดียว
2. โองิซาวะ ⇒ สถานี ทาเตยามะ

6ชั่วโมง(แวะรับประทานอาหารกลางวัน1ชั่วโมง + ให้เลือก 1~2ชั่วโมง
สามารถพักชมธรรมชาติสบาย ๆ ระหว่างเส้นทางได้

  • ที่ราบคุโรเบะไดระ
  • มูโรโด
  • ที่ราบบิโจไดระ

สถานีโองิซาวะ

รถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น 16นาที

เขื่อนคุโรเบะ

ทัศนศึกษาเขื่อนคุโรเบะ

เดิน 15นาที

ทะเลสาบคุโรเบะ (สามารถพักได้)

เคเบิลคาร์คุโรเบะ 5นาที

ที่ราบคุโรเบะไดระ

ทาเตยามะ กระเช้าไฟฟ้า 7นาที

ไดกันโบ (จุดชมวิวบนเขื่อน สถานีรถไฟ หรือชมความสวยงามได้จากชั้น 2)

รถบัสไฟฟ้าลอดอุโมงค์ทาเตยามะ 10นาที

มูโรโด (รับประทานอาหารกลางวัน, เดินเล่นl, 17 เมษายน (กรณีปี 2012)~ต้นเดือน-มิถุนายน สัมผัสประสบการณ์ สัมผัสประสบการณ์ เดินเล่นกลางกำแพงหิมะ, สามารถพักได้)

รถบัสที่ราบสูงทาเตยามะ 20นาที

(ให้เลือก:ลงรถที่ ทุ่งมิดางะฮาระ ・เดินเล่นที่ลุ่มมีน้ำขัง มีที่ให้พักได้ . สามารถพักได้)

รถบัสที่ราบสูงทาเตยามะ 30นาที
(สามารถมองเห็นน้ำตกโชเมียวได้จากรถบัส)

ที่ราบบิโจไดระ ( ต้นสนหญิงงาม ทัศนศึกษา,ให้เลือกเดินท่องเที่ยวในป่า)

ทาเตยามะเคเบิลคาร์ / 7 นาที

สถานี ทาเตยามะ (สามารถพักได้)