การเดินทางในเส้นทางแอลป์

ไปกลับ
5. โองิซาวะ ⇔ มูโรโด

5~7ชั่วโมง (แวะรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง)
สามารถพักชมธรรมชาติสบาย ๆ ระหว่างเส้นทางได้

  • เขื่อนคุโรเบะ
  • สัมผัสประสบการณ์ เดินเล่นกลางกำแพงหิมะ
  • สัมผัสประสบการณ์ เดินเล่นกลางกำแพงหิมะ

สถานีโองิซาวะ

รถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คันเด็น /16นาที

สถานีคุโรเบะตั๊ม

ทัศนศึกษาเขื่อนคุโรเบะ

เดิน 15นาที

ทะเลสาบคุโรเบะ(สามารถพักได้)

คุโรเบะเคเบิลคาร์ / 5 นาที

Kurobedaira

กระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ / 7 นาที

ไดกันโบ (จุดชมวิวบนเขื่อนสถานีรถไฟ หรือชมความสวยงามได้จากชั้น 2)

รถบัสไฟฟ้าลอดอุโมงค์ทาเตยามะ / 10 นาที

มูโรโด (รับประทานอาหารกลางวัน, เดินเล่นl, ต้นเดือนถึงกลางเดือนมิถุนายน สัมผัสประสบการณ์ เดินเล่นกลางกำแพงหิมะ,สามารถพักได้)

ไป-กลับ