ไดกันโบ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

ไดกันโบ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

ไดกันโบ

ไดกันโบ

ไดกันโบ

มูโรโด

ที่ราบบิโจไดระ

น้ำตกโชเมียว