ที่ราบเท็นงุไดระ

มูโรโด

ทุ่งมิดางะฮาระ

มูโรโด

มูโรโด

ทาเตยามะ

มูโรโด

มูโรโด

มูโรโด

มูโรโด