ไดกันโบ

มูโรโด

มูโรโด

ไดกันโบ

สถานี ทาเตยามะ

ทาเตยามะ

มูโรโด

มูโรโด

มูโรโด

มูโรโด