ที่ราบคุโรเบะไดระ

มูโรโด

ทุ่งมิดางะฮาระ

ที่ราบคุโรเบะไดระ

ทุ่งมิดางะฮาระ

มูโรโด

ที่ราบเท็นงุไดระ

ทุ่งมิดางะฮาระ

ไดกันโบ

มูโรโด